Dụng cụ nhấn cáp dùng cho Keystone Jack Dintek E-Tool (6103-01005)

850,000