C12C815331 AUTO CUTTER SPARE BLADE FOR SP-7900/7910/9900

6,139,000 

Tổng quan về Epson C12C815331

Các thay thế Rotary Blade cho Stylus Pro 7900/9900 từ Epson được thiết kế đặc biệt để sử dụng với Epson Stylus Pro 7900 hoặc 9900 máy in. Bộ phận này là sự thay thế cho lưỡi dao cắt quay đạt tiêu chuẩn với các máy in này. Sử dụng nó để thay thế một lưỡi dao bị mòn hoặc để dự phòng trong kho.