Điện thoại cố định Alcatel T22

385,000 

– Điện thoại bàn hữu tuyến Analog model T22, hiệu Alcatel

– Incoming call visual indicator

– 1 Number of ring tone

– Ringtone volume control

– Last number redial

– Mute key/ Flash (R) key