Print Server D-Link DPR-1061 3port

1,600,000 

Print Server D-Link DPR-1061

–        2 cổng printer USB 2.0, 1 cổng parallel,1-cổng UTP 10/100Mbps.

–        Hỗ trợ nhiều giao thức kết nối Printing (IP, NetBEUI, Appletalk)

–        Hỗ trợ giao thức in qua mạng (IPP) cho phép điều khiển máy in và GDI printers

Mã: AS-C001976 Danh mục: