Phần mềm GMG ColorProof 5.14

Liên hệ để báo giá

Các chức năng chính và lợi ích tổng quan

  • GMG Proof standard và công nghệ Calibration Set nhằm tránh việc xảy ra lỗi cho sản phẩm trên máy in hoặc trên giấy mà không có khả năng sao chép các tiêu chuẩn in ấn cụ thể.
  • Mô-đun GMG ProofControl Inline  cho phép xác minh kiểm chứng trên các loại máy in một cách hoàn toàn tự đông với một thiết bị đo tích hợp.
  • Bản Adobe PDF Print Engine 2.5 Technology mới nhất giúp đạt được các màu giống nhau nhất trên các sản phẩm  giống như là trên Adobe-based RIP.
  • WebClient cho phép nhiều người đồng thời sử dụng phần mềm trên bất kỳ máy  PC hoặc máy Mac bằng mạng công ty.
  • GMG ColorProof hỗ trợ tất cả các hệ thống tiêu chuẩn của spot color và tương thích với các cấu hinh ICC tiêu chuẩn mà nó có thể kết hợp được với cấu hinh GMG.
  • Kiêm chứng từ xa chình xác thông qua kết nối FTP
  • Load Balancing, tức là tự động chia nhỏ các công việc kiểm chứng trên máy in tự do, tối đa hóa năng suất nhờ vào việc sử dụng công suất một cách tối ưu.
  • nesting-functions cho phép mức độ tự động hóa cao hơn đáng kể và giảm tiêu thụ nguyên vật liệu