Phần mềm EFI FIERY XF 7.3

Liên hệ để báo giá

Phần mềm EFI 7.3 là phần mềm in chuyên nghiệp dành cho các nhà in khổ lớn hoặc siêu lớn, nó giúp cho bản in có màu sắc vượt trội một cách dễ dàng nhất, đạt năng suất tối đa và lợi nhuận trong kinh doanh – tất cả nhờ vào sức mạnh độc quyền trong quản lý công việc in kỹ thuật số EFI ™ Fiery Command WorkStation®.

Phần mềm EFI 7.3 do EFI phát triển 100% sử dụng công nghệ ICC, kết hợp với quy trình tối ưu hóa điểm ảnh và lặp đi lặp lại quy trình để mang lại màu sắc vượt trội. Các thuật toán sàng lọc của nó được thiết kế để tối đa hóa chất lượng in và hiệu suất máy in, cung cấp màu sắc, chất lượng trong thời gian ngắn nhất