Ống kính dành cho FH6 & FHZ6 Serial, Fix Lens VPLL – 3007

46,990,000