Multi-Mode BIDI SFP Optical Transceiver SINOVO SOSP-8512-05D

480,000 

Multi-Mode BIDI SFP Optical Transceiver SINOVO SOSP-8512-05D

-Tốc độ truyền dữ liệu: 1.25Gbps.

-Loại tín hiệu: Multi-Mode.

-Khoảng cách truyền dữ liệu: 550 mét.

-Sử dụng 2 sợi cáp để truyền dữ liệu.

-Hỗ trợ DDM.