HP Z4 G4 Memory Cooling Solution(1XM34AA)

1,598,000 

  • Giải pháp làm mát bộ nhớ HP Z4 G4.
  • Có thể được cài đặt trên bất kỳ cấu hình Máy trạm HP Z4 G4 nào.
  • Để cải thiện nhiệt độ hệ thống.
  • Yêu cầu cho các cấu hình sử dụng bộ xử lý Xeon và DIMM bộ nhớ đã đăng ký 32GB
Mã: 1XM34AA Danh mục: