C12C933041 Bộ nạp công suất cao HIGH CAPACITY TRAY/LXA31LPU1 ALL

51,062,000 

3000-sheet High Capacity Paper Tray