Fiber Wireless VPN Router DrayTek Vigor2927 Fac

Liên hệ để báo giá

 • WAN 1 : cổng quang SFP 1.25GB & WAN 2: Gigabit RJ45
 • LAN: 5 port Gigabit, hỗ trợ VLAN tag 802.1q chia 16 VLAN (8 Subnet)
 • NAT Session: 60.000 / NAT Throughput: 1.8 Gbps, chịu tải 150 user
 • IPsec VPN Performnace: 290Mbps / SSL VPN Performance : 120Mbps
 • Hỗ trợ cân bằng tải (cộng gộp băng thông) hoặc dự phòng các đường truyền internet (Loadbalance/ Failover)
 • Hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP,…)
 • Triển khai các dịch vụ : Leasedline, L2VPN, L3VPN, MetroNET,…trên sub interface (NAT hoặc Routing)
 • VPN Server 50 kênh, Open VPN + SSL VPN: 25
 • Kiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu hóa đường truyền internet
 • Web portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internet
 • Firewall mạnh mẽ, linh hoạt, quản trị phân quyền truy cập Internet (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule,…)
 • Wireless Controller để quản lý 20 Access Point DrayTek (APM)
 • Quản lý VPN tập trung cho 8 site Router Vigor khác qua Internet (CVM)
 • Quản lý Switch tập trung cho 10 Switch DrayTek (SWM)
 • DrayDDNS tên miền động miễn phí của DrayTek
 • Quản lý tập trung Vigor2927 bằng phần mềm DrayTek VigorACS 2 hoặc cloud DrayTek Free
 • Chịu tải 150 user
 • Tính năng wifi chuẩn AC