Dual WAN Enterprise VPN Router DRAYTEK Vigor 2927

Liên hệ để báo giá

– Hỗ trợ 2 cổng WAN Gigabit RJ45 (WAN 2 chuyển đổi từ port LAN 6).

– Hỗ trợ 5 cổng LAN Gigabit.

– Hỗ trợ VLAN tag 802.1q chia 16 VLAN (8 Subnet).

– Hỗ trợ 2 cổng USB kết nối USB 3G/4G, Printer,…

– NAT Session: 60.000.

– NAT Throughput: 1.8Gbps.

– Cân bằng tải (cộng gộp băng thông) hoặc dự phòng các đường truyền internet (Loadbalance/ Failover).

– Hỗ trợ triển khai dịch vụ cao cấp: Static IP, PPOE, PPTP/L2TP, DHCP…

– Hỗ trợ các dịch vụ: Leasedline, L2VPN, L3VPN, MetroNET… trên sub interface (NAT hoặc Routing).

– Hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP,…).

– VPN Server 50 kênh (PPTP, L2TP, IPSec (IKEv1, IKEv2), SSL).

– Open VPN + SSL VPN: 25.

– IPsec VPN Performnace: 290Mbps.

– SSL VPN Performance: 120Mbps.

– Kiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu hóa đường truyền Internet.

– Firewall mạnh mẽ, linh hoạt, quản trị phân quyền truy cập Internet (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule…), Firewall SPI dựa trên đối tượng, quản lý nội dung (CSM).

– Web portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối Internet.

– Tích hợp Wi-Fi Marketing từ các nhà phát triển hàng đầu như Meganet, VNWIFI, Nextify…

– Dray DDNS tên miền động miễn phí của DrayTek.

– Quản lý tập trung VPN cho 8 site Router Vigor khác qua Internet (CVM).

– Quản lý tập trung cho 20 Access Point (APM), 10 Switch (SWM).

– Quản lý tập trung Vigor2927 bằng phần mềm DrayTek VigorACS 2 hoặc cloud DrayTek Free.