Đầu RJ 45 Dintek cat 5e (bịch)

345,000 

Click me!
Mã: AS-C001916 Danh mục: