Chuyển đổi quang điện Media Converter Gigabit (B) ApTek AP1115-20B

577,500 

Chuyển đổi quang điện Media Converter Gigabit (A) ApTek AP1115-20B

– Bước sóng phát Tx: 1310 nm.

– Bước sóng thu Rx: 1550 nm.

– Sử dụng 1 sợi cáp để truyền dữ liệu.

– Loại tín hiệu: Single-Mode.

– Khoảng cách truyền dữ liệu: 20 km.