Bộ nguồn Server Dell Single, Hot-Plug, Power Supply (1+0), 600W – 42DEP450-AKPS

4,479,000 

Các Sản Phẩm tương thích với Nguồn Dell Single, Hot-Plug, Power Supply (1+0), 600W

  • PowerEdge R350
  • PowerEdge R450
  • PowerEdge R550
  • PowerEdge R650XS
  • PowerEdge R750XS
  • PowerEdge T550