C12C811241 Epson Additional Roll Media Adapters – Pair

6,379,000 

Tổng quan về Epson C12C811241

Bộ điều hợp Roll-Media cho Stylus Pro 7900/9900 (Cặp) của Epson được thiết kế dành riêng cho máy in Epson Stylus Pro 7900 hoặc 9900. Bộ phận này bao gồm (2) bộ điều hợp phương tiện, được đặt ở mỗi đầu của một cuộn giấy để cho phép phương tiện được đặt trực tiếp trong máy in. Cặp bộ điều hợp này giúp dễ dàng chuyển đổi giữa các cuộn phương tiện khác nhau, do đó tiết kiệm thời gian của bạn và tạo điều kiện cho công việc của bạn.